Sản phẩm

  • Longevity Sea Grapes

    Longevity SeaGrapes is a product of Seagrapes Vietnam Company.  Ingredients: – Fresh Sea Grapes ( 99%), Salt (1%) Directions: – Soak sea grapes in 600ml of ice water in 06 minutes – Pick fresh sea grapes out, drain and use them immediately – Use as appetizer with sauces, steamed rice, noodles or salad, sushi, smoothie, […]

  • Rong nho tách nước Organicsea

    Rong Nho Tách Nước OrganicSea là sản phẩm của công ty SEAGRAPES VIETNAM, được nuôi trồng và sản xuất tại tỉnh Khánh Hòa, theo phương pháp tiệt trùng bằng nhiệt theo công nghệ Nhật Bản. Nhờ được sản xuất theo công nghệ độc đáo này mà Rong Nho Tách Nước OrganicSea vẫn giữ được thành […]

  • Rong nho Trường Thọ

    Rong nho Trường Thọ là sản phẩm chủ lực của Công ty Seagrapes Vietnam. Sản phẩm Rong Nho Trường Thọ của Công ty Seagrapes Vietnam đạt chuẩn xuất khẩu qua các tỉnh Okinawa, Nagoya, Tokyo, Nhật Bản.   Rong Nho Trường Thọ đạt tiêu chí sau: + Kích thước: 95% chùm Rong Nho phải đạt […]